Steder der er værd at besøge

Herunder kan du se steder der er registreret på hjemmesiden for undervisning i naturfag og sundhed:  www.NTSnet.dk

Stederne er valgt ud fordi det er et godt sted at besøge for borgerne og eleverne i skolerne.

Vi vil gerne have endnu flere steder sat på kortet, og vi vil meget gerne have, at du sender forlag til steder.

Vi har også brug for at du melder dig som ressourceperson for et sted og hjælper med at fortælle om stedet til klasser eller andre der besøger stedet. Du kan også hjælpe med at rette informationerne om et sted.

venlig hilsen

anders brandt