Als-veteranklub.dk

 

Klubben er for alle veterankøretøjsejere og –interesserede.
Her er Als-veternaklub hjemmesiden
program for 2017:
Januar: Tirsdag d. 17. kl. 19:00 Generalforsamling på Notmark gl. Skole
Februar: Tirsdag d. 7. kl. 19:00 Klubaften på Notmark gl. Skole
MartsTirsdag d. 7. kl. 19:00 Klubaften på Notmark gl. Skole