Månedsarkiv: februar 2010

Planlægning af lokaldag

På mandag de 8. februar er der første møde om planlægning af næste lokaldag. Det er jo blevet en dejlig tradition at vi hver år i september mødes på Notmark Skole, hygger os med hinanden og ser hvad vi her i området kan byde på.

Vi skal hele tiden bruge nye folk med nye forslag, så det er vigtigt at folk ikke holder sig tilbage. Der er både store og små opgaver som skal klares, så der er plads til enhver.

Kom og se hvad der sker, der er meget hyggeligt og vi får både kaffe og kage.

Tilmelding til Poul Harald Holm, Søndergade, Hundslev. 74473141

Oprettelse af brugerbestyrelse for Notmark Skole

Det er ikke så ofte, at der skal flere folk i gang med at skovle sne for at et møde kan afholdes på Notmark Skole. På trods af vejret mødte knap tyve mennesker op til mødet. Alle de større brugere af Notmark Skole var repræsenteret af en eller to personer.

Det var Bjarne Kjær Christensen, der ledte os gennem mødet, fordi bygningerne ejes af kommunen. Bjarne er konsulent i ”Kultur og erhvervsafdelingen” og har ansvaret for bl. a. forsam-lingshusene på Als uden for Sønderborg.

Det vil være meget nemmere og bedre, hvis vi laver en brugerbestyrelse med en brugeraftale med kommunen. Det vil være lettere for både kommunen og brugerne.

Bjarne gennemgik baggrunden og Landsbyforeningen fortalte bl. a om de penge, der er søgt til Notmark Skole.

Der var en god stemning og vilje til samarbejde og til sidst tilsluttede alle, at der blev dannet en brugerbestyrelse. Landsbyforeningen indkalder til det første møde snarest. vh anders brandt

Fællesspisning 1. februar 2010

Frikadeller med salater og flute

Frikadeller med salater og flute

Selvom flere skoler sendte børnene hjem, så holdt Notmark Skole åbent til ud på aftenen. Ikke mindst fordi Jonna stillede sig op foran en sneplov. Den store trakter stoppede, og da Jonna fortalte, at vi skulle have fællesspisning på Notmark Skole, syntes traktorføreren, at han hellere måtte rydde parkeringspladsen, så der kunne parkeres.

Kl.17.30 kom de første og dækkede bord og hyggede sig indtil kl. 18.00 hvor vi satte os til bordet. Vi fik frikadeller og kartoffelsalat, gulerodsalat og en grøn salat. Der blev også serveret varme flytes til maden som var tilberedt af Betina fra Almsted og Jonna fra Hundslev. Henrik havde skrællet kartoflerne og Kent sørgede for drikkevarerne.

Det er nemt for børnefamilier at spise på Notmark Skole.

Det er nemt for børnefamilier at spise på Notmark Skole.

Der var flere børn med, og det er jo nemt for en børnefamilie at putte lidt servise i tasken og gå hen på skolen og spise. Når børnene skal i seng, så er der bare sættes service i maskinen. Meget nemmere kan det vel ikke blive, når man som børnefamilie gerne vil have en snak med andre fra nabolaget.

Hyggelig fællesspisning på Notmark Skole

Hyggelig fællesspisning på Notmark Skole

Snakken gik livligt efter maden. Mødet på onsdag for brugerne Af Notmark Skole var anledning til meget snak om fremtiden for Notmark Skole. Omklædningsrummene er ikke tidssvarende, så vi snakkede om hvordan vi kan få penge til at ordne dem. Vi snakkede også om hvor vi kan få plads til andre gruppers aktiviteter. Der er flere og flere brugere af skolen.

Der var også folk fra Læseklubben som fik en snak om de bøger, de de har gang i, og andre bøger som de havde købt og læst.

Ulla som passer nøglerne for Notmark Skole fortalte at alle termostaterne på radiatorerne bliver ordnet, så der kan blive varmt når der er aktiviteter på Notmark Skole.

Venlig hilsen

Anders Brandt