Månedsarkiv: september 2013

Skulptur til H.A.N.

Tillykke til Landsbylauget H.A.N. som er blevet udvalgt til at modtage skulpturer i forbindelse med projekt: ”Skulpturudveksling”.
Der vil blive etableret en platform mellem Notmark Skole og Notmark Hus.
Nærmere om tid, sted og afsløring kommer senere.

GF i H.A.N.

H.A.N.

Afholder

Generalforsamling

d. 25. september
2013 Kl. 19:00

På Notmark Gl. Skole
– Notmark 46, 6440 Augustenborg

Hermed inviteres du / I til at deltage H.A.N.´s årlige Generalforsamling.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde seneste d. 17. september 2013, senes til
Jonna Christine Aebeloe, Søndergade 20, 6440 Augustenborg eller på mail: fru.aebeloe@super-life.dk Tlf. 27 84 09 30

Bestyrelsen
er vært ved kaffe og kage og vil derfor gerne bede om tilmelding senest d. 23.
september til Jonna, se ovenfor.

Dagsorden:

Velkomst
ved Formanden

1)
Valg
af dirigent og referent.

2)
Bestyrelsens
beretning

3)
Fremlæggelse
af revideret regnskab

4)
Indkomne
forslag

a)
Bestyrelsen
stiller forslag om at Landsbylauget får en postkasse og dermed officiel adresse
på Notmark Gl. Skole – Notmark 46 – 6440 Augustenborg og dermed ændring i § 1
vedr. Landsbylaugets adresse.

b)
Bestyrelsen
stiller forslag om at § 6 ændres således at Generalforsamlingen fremover
afholdes hvert år inden udgangen af oktober – dette fordi det kan være svært
kasserer og revisor at få regnskabet afstemt efter Landsbyernes dag der
afholdes (slut august / start september)

c)
Alternativ
til forslag b) er at ændre § 7 således at Landsbylaugets regnskab år går fra 1.
januar til 31. december i stedet for som nu fra 1. oktober til 30. september.

5)
Fremlæggelse
af fremtidigt arbejde og budget.

6)
Valg
af bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg er Majbritt

På valg er Ejner

På valg er Lone

7)
EVT.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for

Landsbylauget H.A.N.

Meddelsen er Husstadsomdelt

Café efter Skole søger voksne

Lektiecafeén har brug for et par voksne der vil indgå i teamet omkring Café efter Skole til læse lektier og lave aktiviteter med søde børn fra vore Landsbyer – det er torsdage kl. 15:15 til 17:00 – man indgår i en “vagtplan” så det er ikke hver torsdag. Har du tid og lyst så send mig besked. Du må også gerne spørge din nabo eller genbo
Mange hilsner
Jonna Christine Aebeloe