Spring til indhold

maj Å

Orientering fra HANs bestyrelse

Formanden for HAN har modtaget forskellige kritiske/negative skrivelser fra nogle af HAN’s beboer.Det har medført, at vi har taget nogle vigtige drøftelser omkring fællesskabet, som

Læs mere

SKUE I SYD 28. MAJ 2016 kl. 10.15

Træningspladserne Nørbølling og Als/Sundeved inviterer til SKUE I SYD.Se hjemmesiden – til højre på vor 3xW:HANNYT hjemmeside (lidt forneden) Skuet er et lokalt arrangement for

Læs mere