Månedsarkiv: november 2017

AKTIVITETERNE I DECEMBER MÅNED 2017

Fugle foreningen ved Søren Petersen afholder møde den 1. december 2017

 

Julehygge med advendkranse – med meget mere afholdes den 2. december 2017 kl.14. tilmelding tlf. 71552685 Husk navn og antal.

 

Kreativ kaffeklub har haft juleafslutning-starter op igen til januar 2018

 

 

logo

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING blev afholdt den 16.november 2017 – se referat i HANNYT.DK – fanen: LANDSBYLAUGET – referat og bestyrelse.
Formand Bent Nielsen
mail 0411nielsen@gmail.com telefon 2026 3602
Næstformand Henrik Skovgaard Hansen mail:henrik.skovgaard.hansen@gmail.com tlf 6046 0026
Kasserer Lone Gjørlev Jensen mail: LGI@bcsyd.dk telefon 2396 8279
Sekretær Majbritt Andresen mail: majbritt-han@live.dk telefon 6112 2424
medlem Ejner Pustelnik mail:ejner.pustelnik@gmail.com telefon 2210 1708
medlem Charlotte Markussen –Cpeterzen@gmail.com,telefon 2232 9255
medlem Bent Pedersen –bp.alsnimbus@mail.dk, telefon 6023 1856
Web women Ulla Asmussen 52243408
Suppleanter:
Jytte Blom mail:  bloms@mail.dk, telefon 7447 3237, og 5174 5878
Jytte Rasmussen mail: jyttehoejrasmussen@hotmail.com

LÆSEKREDSEN mødes den 7 december 2017 kl 19.15 vi snakker lidt og ser filmen Det brogede slør. Alle er velkommen – ALLE  – man behøver IKKE at være i læsekredsen..

 

 

Film ”aften”- afventer bestyrelsesmødet i december – det samme gør tovholder (opstart) til legepladserne

Vor Frue Kirke – aktiviteterne i Notmark Kirkeblad – link

 

 

ALLE BEBOER I HAN ØNSKES:


Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

AKTIVITETERNE I NOVEMBER MÅNED 2017

Fugle foreningen ved Søren Petersen afholder møde på Notmark Gl. Skole den 2. november 2017

 


KROLF SÆSON
 2017 afsluttet – starter op til foråret – henvendelse kan ske til: Henry Blomm 23469600 eller Ib S Hansen  21630774

 


Kreativ klub
har kom-sammen hver tirsdag kl. 14
afslutning den 28. november for sæson 2017

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
den 16. november 2017 kl. 19 – Notmark Gl. skole efter Bestyrelsens ønske

 


NOTMARK LÆSEKREDS
 mødes den 23. november 2017 for at snakker lidt om bogen: Jernporten af Grøndahl. Alle er velkommen.

 

 

 

FÆLLES – JULEFROKOST den 28 november 2017 kl.18  på Notmark Gl. skole.
Ring til HANsmobil 71552685 v/Jytte som koordinere – hvem der tager hvad med eller man kan betaler kuvert prisen – på forhånd tak for interessen!
Hilsen fra  “madholdet” og Jytte Blom

Film ”aften”- afventer ekstraordinær generalforsamling – det samme gør tovholder (opstart) til ”legepladserne”

 

Vor Frue Kirke – aktiviteterne i Notmark Kirkeblad – link