Generalforsamling d. 29 oktober 2019

Generalforsamling i HAN

  1. oktober 2019

 

1. Velkomst
Formanden bød velkommen til de fremmødte (27)

 

2.  Valg af dirigent og referent
Bent N blev valgt til dirigent og Lone blev valgt til referent.

3. Formandens beretning

Bjarne Kjær fra Kommunen ville gerne vide hvor meget Notmark gl. skole bliver
brugt. Bent P har regnet ud at i løbet af et år går 20.000 personer ind og ud af huset.
Der er flere som spiller krolf. Fællesspisningerne er godt besøgt. Der er blevet afholdt julehygge arrangement samt flere foredrag i løbet af vinteren. Kreativ klub og fredagsklubben er i gang igen efter en sommerpause. Flyvere fra Nørreskoven har benyttet skolen.
Hjertestarteren er flyttet fra Notmark hus til Notmark gl. skole. Den er placeret i et varmeskab på muren ud mod parkeringspladsen.
Der har været grupper, som har arbejder med vejforløbet og legepladsen. Dette arbejder fortsætter.

4. Fremlæggelse af regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. 

5. Fremtidigt arbejde
Poul Harald fortalte om arbejdet vedrørende vejforløbet og legepladsen. Det er beskrevet i folderen ”De tre landsbyer”. Kommunikationen med kommunen har været præge af flere nye krav. Grupperne er klar til at indhente tilbud og finde ud af hvor meget vi selv kan bidrage med. Derefter skal der sendes en ansøgning til LAG. 

6.  Valg
På valg er Bent Pedersen, Charlotte Markussen og Lone Jensen. Bent P og Lone genvalgt. Nyt bestyrelsesmedlem Bent Nielsen.

 

Carsten Schmidt genvalgt som revisor.

 

7.  Indkomne forslag

8. Evt.
Vejforløbs gruppen foreslår at vi skal hedde:
De 3 landsbyer midt å Als – HAN
–  og Notmark gl. skole skal kaldes Landsbyernes hus

🎄Fællesspisning🎄

Tirsdag d. 26/11 kl 18.00
Notmark gl skole.
sammenskuds
🎅JULEFROKOST🎅
Tilmelding med navn, antal personer og ret der medbringes, senest 22/11
på sms 71 55 26 85.

Menuen på nuværende tidspunkt:
Tunmousse, leverpostej med tilbehør, medister og rødkål, broccoli/skinke tærte, alsisk sildesalat, hvide sild og karrysalat, frugtsalat, ost og kiks, rugbrød og surrib, fyldte pandekager, æbleflæsk, smør og snaps, stegte sild i surt, æg tomat agurker og mayo, frikadeller med surt, æg og rejer

OPSTART AF KROLF 2019

Krolf sæson 2019 starter op igen den 23. apri, kl. 14.
Der serveres kaffe på dagen og hvis vejret tillader – tager vi et spil krolf .
Års-kontingent kun 100 kr.

Der spilles tirsdag og torsdag kl. 14 og tilmelding kan ske på dagen eller på tlf.
Henry 2346 9600 – Ib 2163 0774