Forfatterarkiv: abrandt

Hjælp søges til småting på Notmark Skole

Kom kl. 17.00 den 28. april og hjælp med at hænge skilte op, brandslukker skal fastgøres og andre småting. Tag en skruemaskine med. En plæneklipper til at klippe ved statuen kunne også være fint!
Der er fællesspisning kl 18.00 så giv lige en hånd med en timestid før mens andre dækker bord.
Venlig hilsen Bruno og Anders

Julefrokost på Notmark Skole

Julefrokost på Notmark Skole for borgere i de tre landsbyer.
Der er nu 40 tilmeldte. Vi glæder os til en hyggelig aften. Det bliver spændende at se “tag-selv-bordet” med borgernes medbragte retter!! Vi er glade for den store opbakning. Julefrokosten er på tirsdag kl. 18.00 på Notmark Skole.

Der kan købes øl, vin og vand på skolen.

Birgitte er ved at lave planen for næste halvårs fællesspisninger. Har du lyst til at hjælpe med madlavningen så send besked til birgitte (a) hundslev dk.

Multiforsamlingshus på Notmark Skole

 Byrådet har afsat en million kroner til at forbedre kælderen mm på Notmark Skole og fastholde boldbanerne i Notmark!

Den mio. kan være en del af finansieringen af en stor udvidelse af aktiviteterne på Notmark Skole. Det er meget nemmere at skaffe flere millioner, når man har den første. Ministeren for landdistrikter vil støtte forsamlingshuse og mange andre vil også støtte. Der er en ny pulje LAG-penge i 2015, som kan søges og passer her.

 

Vi kan tage nogle tanker op fra initiativet om ”Notmark Forsamlingsgård” op:

  • Nyt asfalt og udskiftning af vinduer og anden energirenovering ud over omklædningen i kælderen.
  • Makedsplads for fødevarer for hele Als.
  • Erhverscenter i miniformat for lokale små virksomheder.
  • Andre aktiviteter.

Der er rigtig mange penge som kan søges, og vi har den første mio. Vi kan få hjælp af lønnede folk til at skrive ansøgninger, lave forretningsplan mm.

Vi mangler et par folk mere til en arbejdsgruppe, der vil styre arbejdet!

Kom og hør mere på generalforsamlingen for Landsbylauget for Hundslev, Almsted og Notmark på Notmark Skole den 30. oktober.

Venlig hilsen Anders Brandt 61333483, anders@hundslev.dk

Fællesspisning på Notmark Skole

Den 28. oktober kl 18.00

Denne gang er det menighedsrådet, der står for madlavningen.

Menuen kommer senere, men du kan godt tilmelde dig nu.

Pris voksne 35kr og børn 20kr.

Øl, vin og vand kan købes.

Alle er velkommen både dem fra sognet og andre.

Tilmelding som altid på

Mad@hundslev.dk eller sms til 23939483.

venligst Birgitte Brandtkirken 800

 

Kommende borgmester inviterer til bredt og folkeligt samarbejde

Når Sønderborg Kommunes kommende borgmester, Erik Lauritzen, den 6. januar byder til sin første officielle optræden i embedet – nytårskuren på Alsion – vil han også gerne se formænd fra kommunens mange frivillige foreninger.

Nytårskuren, som Sønderborg Kommune holder sammen med Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET), er efterhånden en fast tradition. Samarbejdspartnere og repræsentanter for erhvervslivet mødes med værterne, de mange repræsentanter hilser på hinanden, ønsker hinanden godt nytår – og i taler luftes forventninger til hinanden og egne målsætninger.

Den kommende borgmester, Erik Lauritzen, har ønsket, at gæstelisten til nytårskuren 2014 udvides med formændene fra kommunens mange frivillige foreninger:

Foreningerne er værdifulde medspillere, som med hjerte og engagement løser en stor og vigtig kulturel og social opgave i kommunen. Derfor håber jeg, at mange formænd vil tage imod invitationen og møde op, siger Erik Lauritzen

FAKTA

Nytårskuren, som samtidig er tiltrædelsesreception for Erik Lauritzen på borgmesterposten, finder sted på Alsion mandag den 6. januar 2014 fra kl. 14 til 16.
Evt. talere bedes kontakte arrangementets ordstyrer, Kristian Pallesen, senest den 3. januar på tlf. 2790 5018

Spil og Syng Dansk, med fællesspisning

Torsdag den 31. oktober: Fællesspisning kl. 18.00 og Spil Dansk kl. 19.30
Vi har dygtige lokale musikere og sangere. En af dem vil hjælpe os gennem Spil Dansk Dagen.
Inger Eriksen vil lave en aften med musik og sang.
Vi har flere gange hygget os på Notmark Skole med at synge og lytte til dansk musik og sang. Vi vil igen i år fejre dagen på denne måde. Der er nu 7 Spil Dansk arrangementer i Sønderborg Kommune, tre foregår ude på landet.
Der er også denne gang fællesspisning. Pris 35 kr. Øl mm til fornuftige priser.
Hvem hjælper med at lave mad, kontakt Anders Brandt 61333483?

”Spil Dansk Dagen skal samle den danske befolkning på tværs af alle skeld gennem den danske musik, og være en drivkraft for et øget fokus på og interesse for dansk musik, også resten af året. ” citat fra Spil Dansk’s hjemmeside.

Tilmelding til fællesspisning på: mad@hundslev.dk eller sms/ring 61333483

Notmark Forsamlingsgård stiftet.

Ca. 30 deltagere var mødt op og Ditlev serverede kaffe med brød. Tak for det.
Bent Nielsen blev valgt som dirigent og førte os sikker gennem aftenen.
Projektet blev gennemgået og efter kaffen blev der debat og spørgsmålene besvaret.
Herefter gennemgik vi forslaget til vedtægter og en oversigt over hvordan pengene kan indsamles og lånes. Der blev foretaget nogle ændringer i vedtægterne inden de blev vedtaget.
Så var der valg til bestyrelsen, som fik medlemmer fra Tandslet og Sebbelev. Begge med erfaringer inden for store køkkener, fødevarer og ledelse. Bestyrelsens medlemmer, vedtægter og gennemgangen af projektet sammen og referatet kommer om nogle dage på www.hannyt.dk.
Venlig hilsen
Anders k Brandt

Stiftende genralforsamling for “Notmark Forsamlingsgård” den 24/10 kl.19.00

NotmarkHus fortsætter som kulturcenter

NotmarkHus fortsætter med at være rammen om fester mm med samme gode betjening, helt i Detlef ånd.

I 16 år har Margot og Detlef arbejdet for at give mennesker gode rammer for fester, møder og andre aktiviteter. Det skal ikke stoppe fordi Detlef har valgt at stoppe. Vi vil købe NotmarkHus og drive det videre i Detlefs ånd. NotmarkHus skal fortsat være rammerne for fester til overkommelige priser.

Den 24. oktober kl. 19.00 på NotmarkHus er der stiftende generalforsamling for foreningen ”Notmark Forsamlingsgård”, der køber NotmarkHus og ansætter personale.

Økonomien skabes ved folkeaktier. Vi håber på en meget stor opbakning, da købet af NotmarkHus afhænger af, om vi kan samle penge nok til, at vi kan låne til resten. Der er fine muligheder for at fortsætte en rentabel forretning. Alle på hele øen og andre, der gerne vil støtte sagen, opfordres til at købe folkeaktier.

Vi har flere ansøgere til jobbet på NotmarkHus, men vi hører gerne fra flere. NotmarkHus har plads til 300 mennesker til bl.a. bryllupper, konfirmationer og begravelse. Der er scene, dansegulv, fuldt udstyret køkken.

Notmark Forsamlingsgård

Alle aktiviteter samles under en paraply.

 

Foreningen ”Notmark Forsamlingsgård” skal gerne blive en paraply, der samler mange forskellige aktiviteter. Vi vil fastholde boldbanerne her og bygge en sal mere, så vi kan udstille gl. traktorer, hestevogne, veteranbiler Nimbus og meget mere. Vi vil give plads til en vævestue og andre husflidsaktiviteter, og måltidet som selskabslokalerne lægger op til skal understøttes med et ”Alsisk Marked” hvor lokale producenter har et fælles salgssted. Her kan man købe honning, most, mel, grøntsager og meget andet.

Stiftende Generalforsamling den 24. oktober kl 19.00 på NotmarkHus

Læs mere på under Notmark Skole
På gruppens vegne

Anders K Brandt