Forfatterarkiv: Jonna Christine

Vælgermøde Notmark Gl. Skole

På torsdag d. 10. oktober 2013 kl. 19:00 har DU mulighed for at stille spørgsmål til dine lokalepolitikere, når de stiller op til en debat / dialog Aften på Notmark Gl. Skole. Måske denne aften kan hjælpe dig til at finde ud af hvor du vil sætte dit X til det kommende Kommunalvalg 19. november  2013.

Følgende Kandidater deltager:

Bjarke V Jensen / Fælleslisten – Niels Ole Bennendsen / Socialdemokratiet – Jan Rytkjær Callesen / Dansk Foldeparti –  Lasse Freksen / Radikale Venstre – Tage Petersen / Venstre – Stephan Kleinschmidt / Slevigsk Parti – Anders Brandt / Enhedslisten – Bruno Clausen / Als-Sundpartiet – Ole V. Stenshøj / Konservative

Venlig hilsen

Fynshav Bylaug – Notmark Lokalforening og Landsbylauget H.A.N. (hundslev Almsted Notmark).

2013_Kommunevalg_Plakat_

 

Skulptur til H.A.N.

Tillykke til Landsbylauget H.A.N. som er blevet udvalgt til at modtage skulpturer i forbindelse med projekt: ”Skulpturudveksling”.
Der vil blive etableret en platform mellem Notmark Skole og Notmark Hus.
Nærmere om tid, sted og afsløring kommer senere.

GF i H.A.N.

H.A.N.

Afholder

Generalforsamling

d. 25. september
2013 Kl. 19:00

På Notmark Gl. Skole
– Notmark 46, 6440 Augustenborg

Hermed inviteres du / I til at deltage H.A.N.´s årlige Generalforsamling.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde seneste d. 17. september 2013, senes til
Jonna Christine Aebeloe, Søndergade 20, 6440 Augustenborg eller på mail: fru.aebeloe@super-life.dk Tlf. 27 84 09 30

Bestyrelsen
er vært ved kaffe og kage og vil derfor gerne bede om tilmelding senest d. 23.
september til Jonna, se ovenfor.

Dagsorden:

Velkomst
ved Formanden

1)
Valg
af dirigent og referent.

2)
Bestyrelsens
beretning

3)
Fremlæggelse
af revideret regnskab

4)
Indkomne
forslag

a)
Bestyrelsen
stiller forslag om at Landsbylauget får en postkasse og dermed officiel adresse
på Notmark Gl. Skole – Notmark 46 – 6440 Augustenborg og dermed ændring i § 1
vedr. Landsbylaugets adresse.

b)
Bestyrelsen
stiller forslag om at § 6 ændres således at Generalforsamlingen fremover
afholdes hvert år inden udgangen af oktober – dette fordi det kan være svært
kasserer og revisor at få regnskabet afstemt efter Landsbyernes dag der
afholdes (slut august / start september)

c)
Alternativ
til forslag b) er at ændre § 7 således at Landsbylaugets regnskab år går fra 1.
januar til 31. december i stedet for som nu fra 1. oktober til 30. september.

5)
Fremlæggelse
af fremtidigt arbejde og budget.

6)
Valg
af bestyrelse, revisor og suppleanter.

På valg er Majbritt

På valg er Ejner

På valg er Lone

7)
EVT.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for

Landsbylauget H.A.N.

Meddelsen er Husstadsomdelt

Café efter Skole søger voksne

Lektiecafeén har brug for et par voksne der vil indgå i teamet omkring Café efter Skole til læse lektier og lave aktiviteter med søde børn fra vore Landsbyer – det er torsdage kl. 15:15 til 17:00 – man indgår i en “vagtplan” så det er ikke hver torsdag. Har du tid og lyst så send mig besked. Du må også gerne spørge din nabo eller genbo
Mange hilsner
Jonna Christine Aebeloe

Landsbyernes Dag H.A.N. v./ Notmark Gl. Skole

Landsbyernes Dag
d. 31. Aug. 2013

Kom og støt op om
Landsbylaugets arbejde og aktiviteter – Overskuddet går til
aktiviteter for landsbyernes borgere. eks. vis Lektie café, læsegruppe, mv.

Program

Kære borgere i Hundslev, Almsted og Notmark vil I hejse Jeres  flag formarkering af dagen.

Før åbning: Kl. 9.00-11.00 Er der opstilling af boder. Kl. 9.00 – 10:00 fælles morgenmad. Pris for morgenmad Pr person kr. 25,- tilmelding til Majbritt på 61 12 24 24 eller majbritt-han@live.dk senest d. 23. august 2013

11.00 Landsbydagen åbnes af Landsbylaugets Formand

Fællessang: Sang om Als

11:10 Boderne åbnes

Borgere og gæster har nu mulighed for at gå rundt på pladsen besøge boderne, gøre et godt
bytte eller køb, få sig en tur i hoppeborgen, eller en gang Ansigtsmaling, få
sig en snak over en kop øl eller en pølse

DU kan også melde dig til Kage Konkurrence, (aflever din kage i Kageboden senest
kl. 13:30) Der er præmier til de 3 bedste kager.

Tilmelding til Konkurrence i Løb med æg på ske, og Konkurrence i Sækkeløb i Ansigstmaleboden

Dagen igennem vil der være petanque konkurrence

12:00       Tombola åbnes

12:30        Vaffel boden åbner

12:30         Linedansere

13:00        Konkurrence: Ske løbmed æg / Kartoffel

13:30         Formand for Kultur og Erhvervsudvalget Stephan Kleinschmidt

14:00         Folkedansere

14.30         Kagekonkurrencen afgøres

14:35          Amazing Pipes and Drums

15:00         Konkurrence i Sækkeløb

16.00         Landsbydagen slutter

18.30 Fællesspisning (Menu: Tarteletter – Grillet mørbrad m. bådkartofler
og salat, Kaffe og småkager) Pris: kr. 100,- pr. pers. Børn under 12 år ½ pris
Børn under 4 gratis.  Øl, vand og vin
købes til fordelagtige priser. Udstillere og underholdere er meget velkomne til
at deltage i fællesspisningen

NB! Tilmelding til fællesspisning sker efter ”først til mølle” princippet, senest den 23. aug.
Til Majbritt: Mobil 61 12 24 24 E-mail majbritt-han@live.dk

Mange Hilsner

Arbejdsgruppen

Vil du præsentere din Hobby, Din Forening, Butik eller …… ved Notmark Gl. Skole

Vi giver dig mulighed for at vise din   Hobby, Forening,  Husflidsarbejder –
Planter – Din Butik – Loppestand eller andet frem,
når Landsbylauget
Hundslev Almsted Notmark afholder Landsbyernes Dag lørdag d. 31. august 2013
fra kl. 11:00 til kl. 16:00.

Landsbylauget H.A.N. afholder årligt Landsbyernes dag.

Hvor har lokale og erhvervsdrivende, hobbyklubber og foreninger mulighed for atpræsentere sig.

Der vil  i dagens løb være flere kulturelle indslag og aktiviteter, som for eksempel:
Tryllekunstner, Sangsolister, Linedans, Sangtalenter, Bage-Kagekonkurrence,
Tombola, Ansigtsmaling, Børnedyrskue, Bugtaler, Hoppepude, Fællessang o.m.a.

Program for Landsbyernes dag 2013 forventes udsendt ultimo juli.

Vi stiller teltplads til rådighed – medbring selv Udstillingsborde (eller lej et
bord hos os kr. 50,- pr. stk.)

Tilmelding
til Stadeplads senest d. 7. august 2013 til

Ib: 2163 0774 – ibsh@bbsyd.dk

En Stade/- teltplads koster en Gave/Præmie til vores Tombola værdi minimum kr.
50,- Gaven afleveres senest d. 7. august 2013

Majbritt:
6112 2424 – majbritt-han@live.dk

 Er der nogen i din bekendtskabskreds du mener vil kunne have glæde af denne meddelse
og evt. have lyst til at have en bod, er du meget velkommen til at henvise til denne hjemmeside.

Se Løbeseddel her: 2013_Løbeseddel_2

Vi glæder os til dagen og håber du / I vil deltage

Mange hilsner

 Formand

Jonna Christine Aebeloe

H.A.N. Café efter Skole Bål & Fællesspisning

CAFÈ EFTER SKOLE 🙂 NYHEDER!!!!
Torsdag d. 13. juni 2013 er sidste Café efter skole dag inden sommerferien

Sommerafslutningen markeres ved at der laves blandt andet bål – og  inviteres til FÆLLESSPISNING.
Menuen er pastasalat + pølser over grill. Vi er klar til at spise kl. 17.30. Prisen er kr. 20,- Tilmelding til Lone på 23 968 279 senest d. 11. juni 2013.

I eftermiddag 6.6.2013  laves lektier og spilles rundbold 🙂

Vi ses igen august.

Efter Skole Caféen ønsker

God sommer

 

 

 

Dibbe Daje til beboerne på Karoline Amalie

I går var Malene Freksen Pastor – Bruno (Notmark Lokal forening og jeg som repræsentant for H.A.N.  i skoven og klippe Bøgegrene (Dibbe Daje). Grenene bandt vi  i buketter, én  til hver enkelt beboer på Karoline Amalie, i Augustenborg, på  alle buketter blev vedhæftet et lille kort med en sommer hilsen fra Præsten i Notmark Sogn, Notmark Lokalforening og Landsbylauget H.A.N.
Vi var var rundt med buketter til alle beboere på plejehjemmet. Det er en stor glæde at opleve den glæde / rørthed  Plejehjemmets beboere viser når vi kommer til dem med skoven.

Tak til Alle beboerne og plejehjemmets personale for deres gæstfrihed og tak for kaffe og kage 🙂