Forfatterarkiv: Jonna Christine

Meddelse fra H.A.N. Landsbyernes dag 31. august

Vi har grundet forskellige årsager, været nødsaget til at flytte datoen en uge frem og dermed afholde den årlige Lndsbyernes Festdag d. 31. august 2013 kl. 11 – 16.

Vi håber der vil komme mange udstillere der vil vise deres hobby eller forretning eller andet frem. Ligesom det vil være til stor glæde for planlægningsudvalget,  hvis du vil give en hjælpende hånd med.

Den første løbeseddel er allerede blevet omdelt i Hundslev Almste og Notmark – den er vedhæftet her som PDF fil så du altid kan klikke på den og se, hvem du skal henvende dig til hvis du har lyst til at deltage

2013_Løbeseddel_Landsbydag

 

 

 

 

 

Veloverstået Bagagerumssalg i Notmark

Bagagerumssalget blev lørdag afviklet  i smukt solskinsvejr og vores første majstang blev rejst til sangen “Kom maj du søde milde”.
Der var 21 “Kræmmere” og det er min vurdering at alle var glade for at deltage og fik gjort nogle fine handler. Selv blev jeg beriget med både stole, bamse og træskeer 🙂
Buno´s trio spillede og snag  “Hønen sked” på nr. 28 og 29 🙂 der var en god stemning og selv Borgmesteren slog et smut forbi til en kop kaffe og en lille snak.
Overskuddet fra arrangementet kr. 1.510,00 går ubeskåret til støtte til hjertestarteren.
Mange hilsner
Notmark Lokalforening og Landsbylauget H.A.N.

Vi fejrer Sommerens komme v./ Notmark Gl Skole

Vi fejrer sommerens komme med Majstang og Bagagerumssalg

 Søndag d. 5. maj 2013 kl. 11:00 – 17:00 ved Notmark Gl. Skole – Notmark 46 – 6440 Augustenborg

 Du,din familie og venner inviteres hermed til Bagagerumssalg, hvor ”Private
Kræmmere”har fyldt deres bagagerum/ trailer/
cykeltrailer med ting og sager, husflidsarbejder og genbrugsting de kan have
fundet under forårsoprydningen i hus og have.

Vi fejrer sommerens komme ved at rejse en Majstang, og byder sommeren velkommen med Sangen ”Maj du søde milde”

Der vil være mulighed for at købe, sodavand / øl og pølser med brød

Bagagerumssalget er udelukkende for
”Private endags Kræmmere” som her for mulighed for at sælge ud af deres private
gemmer eller husflidsarbejder

Det er første gang vi afholder
Bagagerumssalg, og vi håber og glæder os til at det vil blive rigtig godt besøgt
af både ”private kræmmere” og gæster.

Venlig hilsen

Bruno Clausen                                          JonnaChristine Aebeloe

Formand                                                   Formand

Notmark                                                    Landsbylauget
Lokal forening                                          Hundslev Almsted Notmark

Mobil:                                                      Mobil:
2941 4662                                              27 84 09 30

Bagagerumssalg v. Notmark Gl.Skole

Bagagerumssalg

For private Kræmmere

                 Søndag d. 5. maj 2013 kl. 11:00 – 17:00 v/. Notmark Gl. Skole                                     

Er du i gang med forårsoprydningen – skal du rydde op på loft, i kælder, garage eller i haven? Finder du genbrugsting du ikke mere kan eller vil anvende – som du hvert hele og halve år flytter rundt med, fordi du ikke ved hvad du skal med genstanden  eller har du husflidsarbejder du vil sælge?

Så fyld det i dit bagagerum / Trailer / Cykeltrailer og kom til bagagerumssalg ved Notmark Gl. Skole,.

For 20 kroner giver vi dig, en parkeringsplads, hvorfra du i 6 timer, har mulighed for at sælge dine egne brugte ejendele og husflidsprodukter fra pulterkammer eller garage.

Vi vil pointere at der på Bagagerumssalget KUN må handles med egne brugte ejendele og danske husflidsprodukter. Vi ønsker ikke salg af partivarer, ting fra nedlagte butikker, Herbalife, Tupperware, Aloe Vera og lign. Selvstændige erhvervsdrivende med bevilling til handel med brugte genstande samt
kræmmere må ikke deltage i salg på bagagerumsmarkedet.

Det er første gang vi afholder Bagagerumssalg, og vi håber det vil blive rigtig godt besøgt af både ”private kræmmere” og publikum.

Tilmelding:  Hvis du vil deltage som Privat Kræmmer, så vil vi gerne, for planlægning af Kræmmer-bilernes placering, kontaktes på  fru.aebeloe@super-life.dk med oplysning om dit navn og din bils størrelse senest d. 30. april 2013

 Venlig hilsen 

Bruno Clausen                                          Jonna Christine Aebeloe

Formand                                                   Formand

Notmark Lokal forening                           Landsbylauget Hundslev Almsted Notmark

Mobil: 2941 4662                                     Mobil: 27 84 09 30

                                                              

Café efter skole _ Notmark

Lærerne er Lock outede og der er sikkert ikke mange lektier – men  Café efter skole er åben på torsdag kl. 15:15 til kl. 17:00.
Vi har vi planlagt at være i det kreative hjørne –  og vi glæder os til at lave smykker sammen med børnene.
Mange hilsner

Anja og Jonna

Opråb! Der samles ind til hjertestarter

 

 

 

 

Vil vil gerne være med til at redde liv  – derfor vil vi gerne have en hjertestarter til rådighed i nærheden af vores Aktivitetssted, og bopæl – Brugerrådet for Notmarkskole og Detlev fra Notmarkhus i samråd besluttet at indsamle midler til en Hjertestarter. Det vedhæftede “Flyverblad” vil blive omdelt i denne uge. Men du kan også klikke her Hjertestart_flyveblad og læse og se hvordan du kan hjælpe.

 

 

 

Hjertestarter ønskes

Vil vil gerne være med til at redde liv – derfor vil vi gerne have en hjertestarter til rådighed i nærheden af vores Aktivitetssted, og bopæl – defor har Brugerrådet for Notmarkskole og Detlev fra Notmarkhus beslutteret at indsamle midler til en Hjertestarter .

Klik på den  vedhæftede fil  “Hjertestart Flyveblad” for mere information

Hjertestart_flyveblad

Vintertanker og gøremål i H.A.N.

H.A.N. er ikke gået helt i vinterhi – men arbejder  for tiden mest indendøre.

Vinteren er tiden hvor vi tænker over hvilke frø der skal sås, spire, prikles og sættes ud til foråret og blomstre i sommeren og efteråret. Vi vil gerne samle vore 3 landsbyer til nogle gode og glædelige arrangementer – der kan knytte os sammen på tværs af Hundslev – Almsted – Notmark. Derfor har  H.A.N.s bestyrelse blandt andet afholdt fællesmøde med Notmark Lokal Forenings bestyrelse for at styrke og udvide det gode samarbejde. Både Notmark Lokal Forening og Landsbylauget H.A.N. har det mål / formål at afholde arrangementer der kan gavne vores lokalsamfund.

Der er aftalt et par fællesarrangementer blandt andet, tager vi igen i år på “DibbeDaje” besøg på Plejehjemmet Karoline Amilie, når bøgen er sprunget ud.

D. 5. maj 2013 har vi aftalt at afholde Bagagerumssalg – hvor man kan komme med sin bil eller trailer og sælge ud af de ting man ikke længere har brug for.

Det blev på GF den 3. oktober 2012 besluttet at Bruno Clausen og Anders Brandt gerne ville arbejde videre med det i Udviklingsplanen beskrevne projekt “Landsbypedeller” – det ser nu ud til at de snart kan starte et pilotprojekt “Landsbypedeller” op – dette vil vi selvfølgelig følge og støtte op om.

Det har taget tid ja – men nu er vi kommet så meget med i den nye medievidenskab, at vi for eftertiden vil lægge Bestyrelsesreferater, Beretninger og GF referater ud her på siden under overskriften Landsbylauget H.A.N.

Der vil igen komme  fællesspisninger og syng sammen aftener og spille aftener dette vil I høre meget mere om. Hvis du / I sidder derude og brænder for at arrangere en fællespisning er I hjertelig velkomne.

Krolfbanen er tegnet og godkendt så vi kan snart stikke det første hul og forhåbentlig inden for et nogle måneder tage banen i brug.

Hjertestarter: Vi har afholdt møde med Detlev, Notmarkhus og øvrige brugere af Notmark Gl. Skole – i et forsøg på at samle penge sammen til en hjertestarter. Desværre har ikke alle foreninger, midler til at gå med i denne investering. Det blev derfor besluttet at oprette en Hjertestarter-konto – hvor man kan indbetale kr. 50,- eller mere . Der vil blive lavet Flyveblade med en bøn om hjælp til en hjertestarter til alle foreninger og deres pårørende på Notmark Skole samt til alle borgere i Hundslev Almsted og Notmark.

I forbindelse med Kommunevalget 2013  afholder vi sammen med Fynshav Bylaug og Notmark Lokalforening vælgermøde D 10. oktober 2013.

Det er mit håb at vi kan samles og  glæde mange mennesker i vore 3 landsbyer med de frø / ideer vi har lagt i “priklekassen” og vi ser allerede frem til vores store Folkefest Landsbyernes Dag  lørdag d. 7. september 2013 hvortil forberedelserne så småt er ved at gå i gang.

Sluttelig vil jeg lige minde om at

Café efter skole har åbent hver torsdag fra kl. 15.15 til kl 17:00 alle børn er velkomne

Læsegruppen mødes den sidste tirsdag hver måned kl. 19:00 – 21:00.

Mange hilsner

Jonna Christine Aebeloe