Jonna Christine

Punkter til GF i H.A.N.

Hvis du har et punkt til Dagsorden til årets Generalforsamling  i H.A.N, d. 3. oktober 2012 kl. 19:00,  – skal du huske at aflevere det i

Læs mere

GF H.A.N. 3. oktober 2012

  Generalforsamling Landsbylauget H.A.N. afholder Generalforsamling d. 3. oktober 2012. på Notmark Skole kl. 19:00 Dagsorden ifølge vedtægterne indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde

Læs mere

LektieCafé på Notmark Skole

Juleferien er slut og Lektiecaféen starter igen torsdag d. 12. januar 2012 kl. 15.00 til 17:30.  Vi håber på at endnu flere skoleelever fra Hundslev

Læs mere