Jonna Christine

Glædelig Jul og Godt Nytår

Kære Landsbybeboere! Vi ønsker Jer alle en hyggelig og glædelig JUL samt et godt og Velsignet NYTÅR. I årets løb har vi haft mange forskellige arrangementer, hvortil

Læs mere

HANNYT – Kalender

Hold øje med kalenderen her på siden – bla for aktiviteter på Notmark Skole D. 26. november kan du komme og lave din juledekoration i

Læs mere

Det var en god Landsbydag 2011

Åres Landsbydag blev en rigtig god dag  – med solskin og en smuk blå himmel – På pladsen ved Notmark Skole mødtes glade Landsbybeboere, udstillere,

Læs mere

Dagsorden til årets GF

Dagsorden  Velkomst      Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab  Bestyrelsens forslag til vedtægterne. (Præcisering og omformuleringer af vedtægterne) Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 29. september 2011

Landsbyforeningen  Hundslev, Almsted, Notmark  Generalforsamling d. 29. september 2011 Dagsorden   1. Velkomst v. formanden   2. Valg af dirigent  3.  Valg af referent:  4. Bestyrelsens beretning 

Læs mere

Landsbydag på lørdag

Landsbydag d. 10.sep 2011 kl 11-16 Kom og oplev masser af indslag . Tag nabo og venner med til nogle hyggelige timer……… Husk også fællesspisning

Læs mere

Reception

De 3 Landsbyers projekt ”At skabe netværk på tværs af vore 3 landsbyer” Landsbyforeningen H.A.N. (Hundslev Almsted Notmark) kan glæde sig over at have gennemført

Læs mere