webmaster

Future camp

Kære medlem af landsbylauget / landsbyrådet / sogneforeningen(nuværende, tidligere eller kommende)   Kom og giv dit besyv med! Sønderborg kommune har lavet en fødevarestrategi –  www.sonderborgkom.dk <http://www.sonderborgkom.dk> 

Læs mere

Landsbydag aflyst

HANs bestyrelse har drøftet Landsbydagen 2016 og de aktiviteter den medfører.Det blev her besluttet, at aflyse Landsbydag i 2016 og bruge ressourcerne på udførelse af

Læs mere

Orientering fra HANs bestyrelse

Formanden for HAN har modtaget forskellige kritiske/negative skrivelser fra nogle af HAN’s beboer.Det har medført, at vi har taget nogle vigtige drøftelser omkring fællesskabet, som

Læs mere

SKUE I SYD 28. MAJ 2016 kl. 10.15

Træningspladserne Nørbølling og Als/Sundeved inviterer til SKUE I SYD.Se hjemmesiden – til højre på vor 3xW:HANNYT hjemmeside (lidt forneden) Skuet er et lokalt arrangement for

Læs mere